Αυτό το Πάσχα και αυτή την περίοδο του περιορισμού στο σπίτι σίγουρα θα τα θυμόμαστε όλοι.