Η Μικρά Ασία ήταν η θεματική της γιορτής που πραγματοποίησε το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Μαθητές κι εκπαιδευτικοί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε παραδοσιακά παιχνίδια της Μικράς Ασίας από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης(τυφλόμυγα, τσέρκι, μαντιλάκι)
Αναπαράσταση εθίμων από τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης
Γ΄ τάξη: Αρραβώνας (Σουμάδεμαν)
Δ΄ τάξη: Βάφτιση
Θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης:
«Η υπόσχεση»
“Παραδοσιακά…