Η ενημέρωση για τη συγκέντρωση των συμμαθητών του Γυμνασίου Καλαβρύτων τάξη του 1969 αναφέρει:

Στις 16 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και από ώρα 9,00 μ.μ. έως……(άγνωστο), του 2020, προγραμματίστηκε η συνάντηση των συμμαθητών που τέλειωσαν το εξατάξιο Γυμνάσιο Καλαβρύτων το «‘69», πάνω-κάτω, στα Καλάβρυτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Θα κρατηθούν απουσίες.
Οι αδικαιολογήτως απουσιάζοντες θα υποστούν τις συνέπειες που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή των συμμαθητών!!!!!!!
Το πρόγραμμα έχει πρώτα καφέ και …