Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καλαβρύτων, ενημερώνει όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απευθύνει την με Α.Π.: 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ” (ΟΠΣ 5002212).
Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr και η…