Εδώ και ένα χρόνο περίπου, παρά τη μεγάλη σημασία της για την αναζωογόνηση της περιοχής αλλά και τον χειμερινό τουρισμό σε όλη την Αχαΐα, η επένδυση για τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού έχει «σκαλώσει» σε γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια.
Η τελική δοκιμασία για τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία, ήδη κατά την περίοδο του Απόστολου Κατσιφάρα υιοθέτησε το έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020), αναμένεται…