Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως και σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, κοινοποιήθηκε την Τετάρτη έγγραφο, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο αναζητούνται κατάλληλοι χώροι για τη στέγαση των έκτακτων αναγκών των προσφύγων.
Ο περιφερειάρχης, Απόστολος Κατσιφάρας, αμέσως μετά την κοινοποίηση του εγγράφου, δήλωσε σχετικά:
«Θα επικοινωνήσω άμεσα με όλους τους δημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την Εκκλησία και άλλους…