Πρόβλημα επιβίωσης, καθώς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τα έξοδα από την καταστροφή σπιτιών ή οικοσκευής, αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με δύο διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, εξαιτίας του ερωτηματολογίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, για τη συλλογή ερευνητικών εμπειρικών και ποιοτικών δεδομένων που αφορούν τη διδακτέα ύλη, πρέπει να κατατίθεται από τους αναπληρωτές…