Από την ΔΕΥΑΠ, ανακοινώθηκε το εξής για το νερό στο Άνω Καστρίτσι:
Σας γνωρίζουμε ότι τόσο από τις μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού από το διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ, όσο και από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που πραγματοποίησε και μας κοινοποίησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έλεγχος Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίας Υγείας), το νερό ύδρευσης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Άνω…