Σε διαμαρτυρία – καταγγελία της δημοτικής αρχής προχώρησαν κάτοικοι της περιοχής Αγίου Ιωάννη Πράτσικα , στις οδούς Αδμήτου, Ευβοίας & Παπαναστασίου, καθώς, όπως τονίζουν σε επιστολή τους, η δημοτική αρχή δεν ανταποκρίθηκε στις οχλήσεις τους και αναγκάστηκαν να καθαρίσουν μόνοι τους το πεζοδρόμιο από τα χορτάρια.
Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους: «Εμείς οι κάτοικοι της παραπάνω περιοχής (οδούς Αδμήτου, Ευβοίας & Παπαναστασίου) παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, στη δημοτική αρχή του…