Αναβολή ζήτησαν και πήραν οι δικηγόροι των καζίνο Ρίου, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, συμφερόντων Κ. Πηλαδάκη, για τη συζήτηση των αιτήσεων των εταιρειών καζίνο Ρίου, Αλεξανδρούπολης (Θράκης) και Κέρκυρας, για την υπαγωγή τους σε καθεστώς εξυγίανσης μέσω των διατάξεων του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα.
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η αναβολή ζητήθηκε για να γίνει κάποια διόρθωση σε κάποια από τις αιτήσεις.
Ωστόσο το δικαστήριο δεν ανανέωσε την Προσωρινή Διαταγή και…