Τη γυναίκα εντόπισαν συνοδοί άλλων ασθενών, όταν άκουσαν το κλάμα του παιδιού της