Ένα μωσαϊκό δάπεδο της ρωμαϊκής περιόδου ανακαλύφθηκε κάτω από έναν αμπελώνα στη βόρεια Ιταλία, μετά από δεκαετίες σχετικής αναζήτησης.