Το «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» λαμβάνει τη θέση του στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υστερα από αίτημα της Βιβλιοθήκης, ο ιστορικός και ερευνητής Αθ. Τζωρτζής παρέδωσε σ’ το «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων».
Το Λεξικό περιλαμβάνει λαογραφικά στοιχεία των περισσοτέρων χωριών, όπως αυτά έχουν συλλεγεί και αποτυπωθεί από φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και αφορούν παραδόσεις, μύθους, μαγείες, στοιχειώματα, δεισιδαιμονίες, ασθένειες και πρακτική…