Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, την Παρασκευή 18 Μαρτίου ώρα 21:30, θα γίνει παρουσίαση-συζήτηση, με εισηγητή τον Γεν. Γραμματέα και Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ, κ. Γιάννη Καλαντζή, πάνω στα εξής θέματα:
Αλλαγές στους Κανόνες και Ειδικούς Κανονισμούς Ανοικτής Θάλασσας (ORC, ISAF Special Regulations, Ε.Α.Θ.)
Παρουσίαση των Πιστοποιητικών ORC (ORC Club & ORCi)
Η παρουσίαση θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.