Πώς σάρωσε την Πάτρα και οι ομοιότητες με το σήμερα και τον κορωνοϊό