Επιτέλους όλα δείχνουν ότι τα βρήκαν στην Ισπανία για την συγκρότηση κυβέρνησης Σοσιαλιστές και Ποδέμος.