Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε διάφορα πεδία εφαρμογής τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων( ΙΝΒΙΣ) στο πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης – money show Πάτρας 2019.