Η επιστολή για το άνοιγμα των εκκλησιών στάλθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο στον Πρωθυπουργό στις 22 Απριλίου και αναφέρεται σε όρους και προϋποθέσεις, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.