Η Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), που συνεδρίασε στις 26/2/2016, έκανε, ομόφωνα, δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλει ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, και αποφάσισε κι ενέκρινε την ίδρυση αρχειακής συλλογής στο Δήμο Καλαβρύτων, υπό την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής της Εφορείας των Γ.Α.Κ., δήλωσε: «Ένας πολύχρονος αγώνας του ιστορικού και μαρτυρικού Δήμου μας βρίσκει,…