Για εμπλοκή στο αποχετευτικό έργο στο Προάστειο της Πάτρας κάνει λόγο ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Θόδωρος Ξυλιάς.
Στην παρέμβασή του, η οποία έχει αποδέκτη το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, το χαρακτηρίζει «έργο πνοής» παρά τη μεγάλη καθυστέρηση και με δεδομένο ότι η περιοχή ανήκει στο Δήμο Πάτρας από πολλά χρόνια.
«Αν κάποιος επισκεφθεί την περιοχή κυρίως κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή θα διαπιστώσει ότι βρίσκεται όχι σε άλλη πόλη αλλά σε άλλη χώρα χωρίς…