Το Παμπελοποννησιακό στάδιο που ήταν εκ των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών αγών της Αθήνας το 2004, αναμένεται να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Πιο συγκεκριμένα, με έγγραφο της Ειδικής  Γραμματείας  Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε ο Δήμος Πατ…