Ανάμεσα στην Πάτρα και την Αθήνα μιας άλλης εποχής. Αναμνήσεις και σκιαγράφηση μιας Ελλάδας που αλλάζει γρήγορα και καθοριστικά ανάμεσα  στο 1960 και το 1980.