Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Με λιγότερες φορολογικές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, με ελάχιστα έξοδα, μια μέση κατοικία (π.χ. 100 μ2) στα Καλάβρυτα μπορεί να καταβάλλει για θέρμανση, όλο το χειμώνα, μόλις 50 ευρώ σε ρεύμα.
Απολαμβάνοντας ένα περιβάλλον απόλυτης θερμικής άνεσης και ποιότητα αέρα!
Το επιπλέον κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, μπορεί να αποσβένεται σε ελάχιστα έτη.
Καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει…