Η Παγκόσμια & Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία έχει καθιερωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και από την Ελληνική Βουλή όπως επίσης και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα το 2012.
Η 3η Δεκέμβρη δεν ενδείκνυται για εκδηλώσεις εορτασ…