Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου, μεγαλωμένες με τη… μυρωδιά του επίπλου, κατάφεραν όχι μόνο να συνεχίσουν την οικο­γενειακή παράδοση αλλά να έχουν αναγνώριση και σεβασμό σε έναν μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενο χώρο.
Πότε και πώς ξεκίνησε η επαφή σας με την οικογενειακή επιχείρηση;
Χρυσάνθη: Από…