Η ζωή είναι γυναίκα. Η φωτιά είναι γένους θηλυκού. Όπως η δύναμη, η κούραση και η ελπίδα.