Ο διπλός εορτασμός της 25ης Μαρτίου μάς προτρέπει να εκλάβουμε και να ερμηνεύσουμε σωστά εκείνα τα μηνύματα που εκπέμπονται απ’ αυτόν και τα οποία χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Μηνύματα διαχρονικά, αιώνια, μοναδικά και αληθινά.
Εορτάζουμε, κατ’ αρχήν, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το χαρμόσυν…