Συνεδριάζει στις 4 Μσρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:  1.