Με σκοπό την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου αναφορικά με την διαχείριση ζητημάτων τα οποία αφορούν την καθημερινή ζωή εντός της σχολικής κοινότητας, και ιδιαίτερα την εποικοδομητική σύμπραξη των εμπλεκομένων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σχολείο-γονείς), η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας και τον Συνήγορο του Παιδιού (Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα), οργανώνει…