Συγκινητικές ιστορίες παιδιών που δόθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες για υιοθεσία στην Αμερική- Δημιούργησαν σύλλογο και αναζητούν τις βιολογικές τους οικογένειες στη χώρα μας.