Η Σαντορίνη δημιουργεί μια εναλλακτική καμπάνια τουρισμού με ευαισθησία για το περιβάλλον και γίνεται Plastic-free με στόχο να αναπτύξει την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και να κρατήσει τις παραλίες καθαρές χωρίς πλαστικά.