Ο κύκλος των βιβλίων που θα διατίθενται μέσω της «Πελοποννήσου της Κυριακής», ανοίγει την ερχόμενη Κυριακή με το πρώτο μέρος της τριλογίας του Χρήστου Κορύλλου «Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν. Επάνοδος διά Ναυπλίου και Κορίνθου».
Αναλυτικά, η σειρά με την οποία θα κυκλοφορήσουν οι πρώτες εκδόσεις και θα προσφερθούν στους αναγνώστες της «ΠτΚ» έχει ως εξής:
30/3: Χρ. Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν. Επάνοδος εις Πάτραν δια Ναυπλίου και Κορίνθου, Πάτρα 1890, 136 σσ. Εισαγωγή:…