Μια ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη εκπαιδευτική βιωματική δράση με θέμα την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια πραγματοποιήθηκε στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας  που βρίσκεται και λειτουργεί εντός του καταστήματος κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών.