Δευτέρα 1η Ιουνίου. Με ταλαιπωρεί από το Σάββατο μια αδιαθεσία, μάλλον κρύωμα είναι.