Δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την Πάτρα του 1904 από τον Βρετανό φωτογράφο Alexander Lamont Henderson.