Μια βασική μονάδα μέτρησης της επιτυχίας μιας Εθνικής Ολυμπιακής αποστολής είναι το πλήθος της.