Στους 165 ανέρχονται οι υποψήφιοι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τα 115 Δημοτικά Σχολεία Γενικής Αγωγής και τα 4 Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
Η πρώτη φάση της επιλογής, που αφορά τη μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει των αντικειμενικών μορίων, ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η δεύτερη και τελική φάση, όπως μας ανέφερε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος,…