Ένα… Σκοτεινό χωριό στην Κρήτη, αποδεικνύεται … φάρος φωτεινότητας για όλη τη χώρα!