Με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας της η Μητρόπολη Πατρών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:  “Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, μᾶς καταξιώνει καί πάλι νά ἑορτάσωμε τήν Σάρκωση καί Ἐπιφάνεια τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά εὑρισκώμεθα πρό τῶν θυρῶν  τοῦ νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ.