Στην Πάτρα στις 2-4/4/2019, θα φιλοξενηθεί  και θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ ( Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων ), καθώς και οι ειδικές Επιτροπές της. Διαβάστε περισσότερα στο sportin.gr