Η ιατρός-πνευμονολόγος και δημοτική σύβουλος κα Μαρία Τσουκαλά είναι η νέα πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, μετά από σχετική απόφαση περί ορισμού νέου Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. που ελήφθη την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
Η κα Τσουκαλά έχει διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας και μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Αντιπρόεδρος του νέου Δ.Σ. είναι η…