Συγκρούσεις έξω από το «στρατόπεδο Κυριαζή» στην περιοχή Παγανής στην έξοδο της Μυτιλήνης προς το κεντρικό νησί.