Η Πάτρα διεκδικούσε την πιλοτική εφαρμογή των δικτύων 5G. Τελικώς επελέγη η Καλαμάτα, που τώρα όμως το διώχνει…!