Το κυριότερο μας πρόβλημα, είπαν πολλοί, στην σχέση μας με τους εταίρους στα χρόνια της κρίσης ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης από την μεριά τους.