Τα τελευταία χρόνια ιδίως μέσω των νέων μεθόδων διαφήμισης, κυρίως της ηλεκτρονικής, βλέπουμε ότι οι τρόποι προώθησης μίας επιχείρησης ή μίας υπηρεσίας αυξάνονται ραγδαία. Αναμφισβήτητα πλέον, υπάρχουν πολλά μέσα για την προβολή της επιχείρησής σας  ώστε να προσελκύσει τους επιθυμητούς πελάτες της, και ενδεχομένως σας είναι δύσκολο να καταλήξετε ποιο είναι το κατάλληλο. Σημασία έχει βέβαια το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, η ηλικία του και πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες.  Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος γνωστοποίησης και διαφήμισης της δουλειάς σας με τον οποίο δεν πρόκειται να ξοδέψετε μία περιουσία,  είναι σίγουρα η διανομή φυλλαδίων.

Η υπηρεσία αυτή, μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική εάν σχεδιαστεί σωστά.  Αρχικά, παίζει σημαντικό ρόλο το μέγεθος, το σχέδιο, τα χρώματα, το ύφος και το περιεχόμενο του φυλλαδίου σας. Όλα αυτά βέβαια κινούνται διαφορετικά ανάλογα με το κοινό το οποίο θέλετε να προσελκύσετε. Μία εταιρεία που αναλαμβάνει τη διανομή φυλλαδίων είναι πολύ πιθανό να αναλάβει και το σχεδιασμό των φυλλαδίων σας εάν διαθέτει το αντίστοιχο τμήμα. Εάν όχι, αφού το σχεδιάσει ένας ειδικός, τους δίνετε τα φυλλάδια έτοιμα προς διανομή.

Η οργάνωση και η εκτέλεση της διανομής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της ή μη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη σας τη χρονική στιγμή την οποία επιλέγετε να διαφημίσετε με τον τρόπο αυτό τις υπηρεσίες σας. Εάν για παράδειγμα, έχετε φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή μέσης εκπαίδευσης και επιθυμείτε να προσελκύσετε νέους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς , η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη διανομή των φυλλαδίων σας είναι πριν τον Σεπτέμβριο, όπου οι ενδιαφερόμενοι γονείς είναι σε αναζήτηση φροντιστηρίου για τα παιδιά τους. Φυσικά η περιοχή στην οποία βρίσκεται το φροντιστήριό σας ενδείκνυται για τη διανομή, προκειμένου να προσελκύσετε μαθητές της περιοχής αυτής. Στην περίπτωση που διαθέτετε, για παράδειγμα, ένα beauty salon και θέλετε να διαφημίσετε τις υπηρεσίες σας, επίσης καλό είναι να κινηθείτε στην ίδια περιοχή καθώς και σε άλλες πλησίον της δικής σας. Το κατάλληλο κοινό είναι βέβαια οι γυναίκες, με ηλικία ανάλογα την υπηρεσία την οποία θέλετε να τους απευθύνετε.

Για μία σωστή διανομή και με τα επιθυμητά αποτελέσματα, οπωσδήποτε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μία καλή εταιρεία που αναλαμβάνει τη δουλειά αυτή, η οποία με τη  συμβολή έμπειρων συμβούλων θα σας κατευθύνει προκειμένου η ενέργεια αυτή να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο κάθε σύμβουλος ο οποίος θα αναλάβει την εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να σας ενημερώνει για την πορεία της διανομής και εάν το κρίνει απαραίτητο, να κάνει όποια αλλαγή ή βελτίωση χρειάζεται ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διανομή σας.

Μην ξεχνάτε ότι εάν απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο ειδικό, η ενέργεια της διανομής θα έχει σίγουρα το μέγιστο αποτέλεσμα για την επιχείρησή σας.