Στην κατάλληλη προετοιμασία, για να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και κατά προτεραιότητα να προχωρήσει στην ανάπλαση του παραλιακής ζώνης Κάτως Αχαΐας (θέση Καλύβες), προχώρησε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.
Ηδη η μελέτη εγκρίθηκε από την Οικονομική του Επιτροπή και περιλαμβάνει παράκτιο τμήμα, το οποίο είχε παραχωρηθεί το 2001, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.
Η δημοτική αρχή θα διαμορφώσει εκεί Πάρκο Πρασίνου με χρήσεις αθλοπαιδιών και πολιτισμού, προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης…