Ποτέ δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο οι πάσης φύσεως αφισοκολλήσεις στην Πάτρα γίνονται βράδυ ή και νύχτα.
Ίσως είναι κατάλοιπο από τα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, που ήταν απαγορευμένη. Ίσως πάλι οι «εργαζόμενοι στην αφισοκόλληση» να έχουν άλλες δουλειές όλη μέρα. Ίσως πάλι οι εργοδότες τους να θέλουν …