Περισσότεροι από 8.500 θάνατοι θα μπορούσαν να προληφθούν ετησίως στη χώρα μας, εάν μειώνονταν οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων και ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την νέα έκδοση «Περιβάλλον και Υγεία» του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Στην Πάτρα, η μείωση των θανάτων αυτών, υπολογίζεται ότι θα ήταν 125 ανά 100.000 κατοίκους.
Στο πλαίσιο αποτίμησης της επιβάρυνσης στη δημόσια υγεία, από την βραχυχρόνια και …