Στοιχεία για τα κρούσματα στην Ελλάδα, ανά γεωγραφική περιοχή, σε ένα γράφημα.  2.