Μαγικές στιγμές που μόνο το μπάσκετ μπορεί να προσφέρει έζησε η πόλη της Πάτρας τη Δευτέρα 13 Απριλίου του έτους 1 μ.